Nyheter

Campus Vipan, Lund

2019-08-26

Vi är klara med den första bygghandlingen för Campus Vipan. Längre fram kommer det ytterligare storköksprojekteringar. Peab ”Nordens samhällsbyggare” är vår beställare i detta projekt, arbetet utförs i samverkan med Lunds kommun.