Arkiv

2018-09-13

The Edge, Malmö

På beställning av Midroc Property Development AB har vi tagit fram en konceptlösning för en restaurang på entréplan, här kommer även finnas utrymmen för konferenser och möten. Byggstart är redan påbörjad och byggnaden kommer att ha Malmömässan som granne.

2018-08-21

Kv. Celsius, Ystad

Serneke har beställt projektering av ett tillagningskök, dimensionerade antal portioner är ca 200 st. Planlösningen är framtagen tillsammans med Kamikaze Arkitekter AB. Objektet är en kombination av skola/förskola och kommer att byggas i Västra Sjöstaden.

2018-07-09

Bjärsjölagårds slott, Sjöbo

Vi har tagit fram en planlösning för ombyggnation av restaurangköket på slottet. Vi har även ritat ett förstärkt mottagningskök i en sidobyggnad (Hästhuvudlängan). Vårt arbete görs i nära samarbete med verksamheten och på uppdrag av Hushållningssällskapet Skåne.

2018-06-27

Rönnowska skolan, Helsingborg

Fastighetsförvaltningen har beställt utredning angående möjlighet att bygga tillagningskök och matsal för 500 elever med tre matlag. Man har även beställt projektering av tre andra tillagningskök, dessa arbeten påbörjas till hösten.

2018-05-22

Köksprojekt i Hörby kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beställt projektering av 2 st kök. Prioriteringen var att vi skulle börja med Georgshill, som är ett centralkök med kapacitet för 1600 portioner, varav 1100 är för extern utskick till mottagningskök och äldreboende.

2018-04-27

Blekingska Nationen, Lund

Vid nybyggnation av Blekingska Nationen vill verksamheten även ha ett nytt restaurangkök som ska kunna tillaga, lägga upp och servera 200 gäster samtidigt. Planlösning har vi tagit fram i samarbete med White arkitekter AB.

2018-03-29

Sätofta förskola/skola, Höör

På beställning av Höörs Fastighets AB har vi tagit fram en planlösning där tillagningsköket ska förse både förskola och skola med mat samt externt distribuera till ett mindre antal enheter. Tillagningsköket är dimensionerat för 1000 portioner.

2018-02-27

Restaurangkök, Lund

Lunds Kommuns Fastighets AB har beställt kökshandlingar för ett nytt restaurangkök, dimensionerat för ca 100 portioner. Planlösning är framtagen i samarbete med tilltänkt krögare. Utanför restaurangen ska finnas en mindre uteservering.

2018-01-30

Hvilan utbildning, Åkarp

I samarbete med gourmetkocken Tareq Taylor har Hvilan tagit fram restaurangutbildningar av högsta klass, med start hösten 2018. Vårt uppdrag är att ta fram nyskapande och ändamålsenliga planlösningar för utbildningen.

2017-12-14

Tillagningskök i Helsingborg

Objekten är Laröds skola och Lussebäckens äldreboende. Med dimensionerad kapacitet på ca 500 respektive 150 portioner. Planlösningar har vi tagit fram tillsammans med House arkitekter och Arkitektlaget.

2017-10-31

Köksprojekt i Svedala kommun

På beställning av Svedab har vi tagit fram en planlösning för Spångholmsskolan, som ska utöka antalet portioner från 600 till 1000. Uppdraget var att anpassa köket till det nya portionsantalet och att förbättra flödet i matsalen.

2017-09-14

Salliusskolan i Eslöv

Objektet är en restaurangskola med bageri, kallkök och varmkök. Dessutom finns ett tillagningskök med kapacitet på 800 portioner. Planlösningar är framtagna i nära samarbete med lärare från restaurangskolan och Måltidsservice.

2017-08-22

Köksprojekt i Höörs kommun

Vi har fått beställning på 3 st köksprojekteringar. Objekten är Norra Rörums förskola, Maglehill och Sätoftaskolan. En inventering av samtliga kök i kommunen ska påbörjas senare i höst och den kommer ligga som grund för den framtida byggnationen.

2017-07-14

Integrerad servering på MIGr i Malmö

Stadsfastigheter har beställt en storköksprojektering på ett tillagningskök för ca 1500 portioner. Objektet är en idrottsgrundskola med köket placerat på plan fem. Skolrestauranger önskar en integrerad servering med 4 st stationer och en strategiskt placerad diskinlämning. 

2017-06-30

Mathildenborgs restaurang i Malmö

Nu är detaljprojekteringen av Mathildenborgs ombyggnation färdig med status ”Bygghandling”. Restaurangen är en naturlig mötesplats i stadsdelen och köket levererar till många närliggande enheter. Maten lagas från grunden med fokus på att den är hemlagad och närproducerad. 

2017-06-16

Köksprojekt i Helsingborg kommun

Vi arbetar med två köksprojekteringar i Helsingborg. Objekten är Västra Berga skola och Maria Park skola. Måltidsservice har tagit fram ett koncept för serveringen, vilket innebär en väl tilltagen salladsbänk och mobila enheter för huvudrätterna vilket skapar flexibla möbleringsalternativ. 

2017-05-31

Köksprojekt i Malmö kommun

På beställning av Stadsfastigheter projekterar vi för tillfället två tillagningskök i samarbete med Arkitektgruppen och New Line Arkitekter. Objekten är Annebergsskolan och Folkskolan, dimensionerade för ca 630 respektive ca 450 portioner. 

2017-05-18

Tillagningskök på Vipan ”Hjärtat”

Lundafastigheter har beställt storköksprojektering av ett tillagningskök på Vipan ”Hjärtat”, köket är dimensionerat för ca 1300 portioner. Restaurangen kommer rymma ca 400 platser. Serveringsstationer och diskinlämning är centralt placerade, vilket innebär enkla och tydliga flöden. 

2017-05-12

Cafékök på KKC Falkenberg

I samarbete med Fojab Arkitekter har vi tagit fram en layout för ett cafékök som är dimensionerat för ca 50 sittande gäster. Caféköket kommer vara placerat i bibliotekets entré, vilken är en garanti för en ekonomisk och säker drift för entreprenören. 

2017-04-28

Tillagningskök på Allögården

Tillsammans med Sesam Arkitektkontor och Lena Larsen på kostenheten har vi tagit fram en planlösning för tillagningsköket på Allögården i Kristianstad. Antalet portioner är ca 700 st. Varav de flesta är för externt utskick. 

2017-03-31

Samarbete med MSR

På beställning av Malmö Skolrestauranger ska vi ta fram nya planlösningar för befintliga tillagningskök på Petriskolan och Pauliskolan. Den stora utmaningen är att ta fram förslag på serveringar, som ska vara som en Food Court med 3-4 stationer på båda objekten. 

2017-02-15

Cafékök på Xplorion i Lund

Lunds Kommuns Fastighets AB har beställt köksprojektering av ett cafékök på Xplorion, vi arbetar även med att ta fram ett förfrågningsunderlag för ett storkök på Kv. Hammocken. I dessa objekt arbetar vi med LINK arkitektur respektive Plan- och Byggnadskonst. 

2017-01-31

Förskola i Osby kommun

På uppdrag av Osbybostäder arbetar vi med köksprojektering av ett tillagningskök på en förskola, antal portioner är ca 250 st. Planlösningen har vi tagit fram i samarbete med Arén Arkitektkontor och kostchef Jens Modéer.

2016-12-01

Marinans restaurang i Ystad

Vi har fått beställning på att ta fram en ny planlösning för Marinan, som ligger i småbåtshamnen i Ystad och har en fantastiskt utsikt över havet. Krögarna Jeanette & Johan hade en väl genomarbetad ide´ hur den framtida restaurangen skulle se ut, vilket underlättade vårt arbete.

2016-10-17

Köksprojekt i Lunds kommun

Tillsammans med Horisont Arkitekter har vi tagit fram en planlösning för ombyggnation på Vipeholmskolan. Lundafastigheter har även beställt köksprojektering för Brunnshögskolan och Fäladskolan.

2016-09-19

Tillagningskök i Malmö kommun

Stadsfastigheter har beställt storköksprojektering av 2 st tillagningskök. Objekten är Kv. Rönneholm och Augustenborgsskolan. Planlösningar tages fram i nära samarbete med förskoleförvaltningen och Skolrestauranger.

2016-08-29

Köksprojekt i Helsingborgs kommun

På uppdrag av Fastighetsförvaltningen och i samarbete med Måltidsservice ska vi projektera ett mottagningskök på Kv. Pianisten och två tillagningskök på Lundhagens äldreboende respektive Rydebäcksskolan.

2016-08-16

Centralkök på Stora Dalslund

Vi projekterar tillsammans med A-konsult ett centralkök på Stora Dalslund med kapacitet för ca 4000 portioner, av dessa ska ca 3300 portioner distribueras till ett stort antal enheter i kommunen

2016-07-01

Köksprojekt i centrala Malmö

I kvarteret Sofia har vi ritat ett förskolekök för 4 avdelningar och ett restaurangkök för ca 200 - 250 gäster. Detta har vi gjort i nära samarbete med Tema Arkitekter.

2016-06-17

Tillagningskök på Vikenskolan

I samarbete med Arkitektlaget har vi ritat ett tillagningskök på Vikenskolan i Höganäs, planlösningen innehåller 2 st diskrum för att förenkla utflödet av elever. Antalet portioner är ca 1000 st, varav ca 250 st ska distribueras till andra enheter.

2016-05-31

Köksprojekt i Ängelholms kommun

Vi har fått beställning på köksprojektering av 3 st tillagningskök i Ängelholms kommun. Just nu arbetar vi med Strövelstorps skola med kapacitet för ca 500 portioner, om några veckor blir det ytterligare 2 st skolkök.

2016-05-25

Restaurangkök på IKEA Hotel Hubhult

Vi projekterar tillsammans med Dorte Mandrup arkitekter ett restaurangkök med kapacitet för ca 500 gäster.
Köket ska även servera frukost i bufféform och ha kvällsöppet för middagsgäster.

2016-05-13

Tillagningskök på Nyvångskolan

På beställning av Lundafastigheter har vi projekterat ett tillagningskök med kapacitet för ca 1300 portioner. Vi har ritat en öppen servering, denna ger ett enklare flöde för gästerna och blir ett trevligt inslag i matsalen.

2016-04-19

Bistrokök på Tetra Pak i Lund

Tillsammans med Fojab Arkitekter har vi ritat ett bistrokök med kapacitet för ca 300 gäster. Detta kök ska vara ett komplement till den stora restaurangen, som redan finns i byggnaden.

2016-03-08

Restaurangkök på Höörs Gästis

LG Håkansson på Höörs Gästis har beställt projektering av ett restaurangkök med kapacitet för ca 250-300 gäster. A´ la carte köket har direktkontakt med gästerna, i lokalen ska också finnas två barer.

2016-02-29

Köksprojekt i Lunds kommun

Lundafastigheter har beställt storköksprojektering på Sagoeken, tillagningsköket har en kapacitet på ca 300 portioner. Framtagande av planlösningen gör vi i nära samarbete med Måltidsservice.

2016-02-23

Backaskolan i Ystad kommun

Storköksprojekteringen för Backaskolan är nästan klar, förfrågningsunderlag ska vara klart 2016-04-27. Det är ett tillagningskök med kapacitet på ca 450 portioner. Verkmästaren ska projekteras senare i höst.

2016-01-28

Brasserie på Kosta Art Hotel

Vi har projekterat ett Brasserie på Kosta Art Hotel, Edin Dzemat kommer att vara ansvarig för verksamheten. Under våren ska vi även hjälpa till att rita om Caféköket och Outlet Restaurangen i Kosta.

2015-12-31

Förlängt ramavtal i Helsingborg

Fastighetsförvaltningen har förlängt vårt ramavtal ytterligare ett år, vilket vi är glada och stolta över! Ett av de många projekten som vi arbetar med just nu i Helsingborgs kommun är Borgvallas vårdboende.

2015-12-11

Restaurangkök för ESS Campus i Lund

I samarbete med Sweco Architects har vi tagit fram en planlösning för ett restaurangkök på ESS Campus i Lund. Köket är dimensionerat för ca 400 lunchgäster. Det kommer även serveras på kvällstid vid konferenser och möten.

2015-12-04

Tillagningskök på Kronodal i Vellinge

Vi har projekterat ett tillagningskök på Kronodal, objektet är ett äldrecentrum och köket är dimensionerat för ca 150 portioner. Planlösningen har vi tagit fram i samarbete med Arkitektgruppen i Malmö och Skanska.

2015-11-01

Köksprojekt i Trelleborgs kommun

I samarbete med mono arkitekter och på beställning av Fastighetskontoret har vi projekterat ett nytt tillagningskök på Skegrie förskola. Samtidigt har vi gjort förändringar för i huvudsak diskrum och servering på Skegrie skola.

2015-10-16

Tillagningskök i Höganäs kommun

Vi har fått beställning på projektering av 2 st tillagningskök i Höganäs, av Teknik- och fastighetsförvaltningen. Först ut är Sjöcrona förskola med ca 200 portioner, därefter blir det till våren en projektering för en grundskola/förskola.

2015-09-23

Köksprojekt i Helsingborgs kommun

Fastighetsförvaltningen har beställt projektering av 3 st tillagningskök. Objekten är Borgvallas vårdboende, Gustavslundskolan och Laröds skola.

2015-09-04

Personalrestaurang på Assa Abloy

I samarbete med Magasin A arkitekter har vi ritat en personalrestaurang på Assa Abloy i Landskrona. Antalet lunchportioner är ca 300 st.

2015-08-18

Tillagningskök i Malmö kommun

Vi projekterar 2 st tillagningskök, objekten är Tingdammsskolan och Elinelunds gård skola. Köken är dimensionerade för ca 1500 respektive ca 2000 portioner. Planlösningar tages fram i samarbete med MSR.

2015-08-12

Slutbesiktning i Ängelholm

På en och samma dag gjordes slutbesiktning på Rönneskolan och Kungsgårdsskolan i Ängelholm, köken blev godkända. Vilket innebar att det var en mycket nöjd beställare, nyttjare, köksentreprenör och besiktningsman!

2015-07-07

Köksprojekt i Malmö Kommun

Stadsfastigheter har beställt fortsatt detaljprojektering för Granbackens förskola och Spårvagnens förskola. Objekten är tillagningskök med portionsantal på ca 200 st resp. ca 100 st.

2015-06-24

Tillagningskök i Helsingborg

Vi har tagit fram en första kökslayout för det nya tillagningsköket på Drottninghögsskolan. Detta har vi gjort i samarbete med Måltidsservice och Arkitektlaget. Antalet portioner är ca 500 st.

2015-06-08

Nytt kök på Södertorpsgården i Malmö

I samarbete med Arkitektgruppen och Stadsfastigheter har vi tagit fram ett skissförslag för det nya köket på Södertorpsgården. Köket är placerat i tillbyggnaden och dimensionerat för ca 300 portioner.

2015-05-25

Skybar på Studio i Malmö

På uppdrag av Story Hotel och i samarbete med Skanska detaljprojekterar vi för en skybar på plan 14. Tidigare har vi ritat restaurangkök, café och bar på entréplan.

Studio är tänkt att bli den nya mötesplatsen i Västra Hamnen.

2015-05-19

Tillagningskök i Lunds kommun

Programhandling är snart klar för Vildandens förskola. Detaljprojektering kommer att påbörjas inom snar framtid, detsamma gäller för Körsbärets förskola. Antalet portioner är ca 150 st respektive 300 st.

2015-04-29

Tillagningskök i Malmö

I samarbete med Chroma Arkitekter och på beställning av Skanska har vi ritat ett tillagningskök på Kirsebergs förskola. Köket är dimensionerat för 7 avdelningar. Detaljprojektering påbörjas senare i höst.

2015-04-24

Restaurangkök i Helsingborg

Vi projekterar ett restaurangkök på GA Kårhus. Planlösning är framtagen i nära samarbete med studentkår och House Arkitekter. Uppdraget har vi fått på ramavtal med Fastighetsförvaltningen.

2015-03-27

Nya medarbetare

Efter påsk börjar två nya och kreativa medarbetare hos oss, det är Marko Franjic och Martin Wallett. Båda är byggnadsingenjörer och utbildade på Malmö Högskola respektive Lunds Tekniska Högskola. 

Varmt välkomna till oss!

2015-01-23

Köksprojekt i Malmö kommun

För tillfället skissar vi på 3 st storkök i Malmö. Objekten är Cementen förskola, Cementen skola och Högaholmskolan. Design och utformning gör vi i samarbete med förskoleförvaltningen och skolrestauranger.

2014-12-02

Tillagningskök i centrala Lund

Vi skissar på ett tillagningskök med foodcourt på Källbo "Spyken" i samarbete med Måltidsservice och Wigot Konsult. Beställare är Lundafastigheter. 

2014-10-24

Köksprojekt i Ängelholm

Ängelholmsbostäder har beställt projektering av tre tillagningskök, först ut är Ströveltorps skola. De andra objekten är Kungsgårdsskolan och Rönne skola. 

2014-09-10

Tillagningskök i Malmö kommun

Tillsammans med Arkitektgruppen och New Line Arkitekter projekterar vi två tillagningskök, objekten är Kv. Soltofta och Bolmörten. På uppdrag av Malmö Stadsfastigheter. 

2014-07-04

Boulebar expanderar i Sverige

Vi har fått beställning av Boulebar Sverige att ta fram handlingar för två restaurangkök i Göteborg och Stockholm. Vi samarbetar med två arkitektfirmor, Bornstein Lyckefors och White Arkitekter.

2014-06-17

Biograf Spegeln i Malmö

Vasakronan har beställt detaljprojektering av ett restaurangkök på Spegeln i Malmö. Detta gör vi i samarbete med Messo Arkitekter AB.

2014-05-22

Pilevallskolan i Trelleborg

Detaljprojektering pågår för fullt för ombyggnation av Pilevallskolans tillagningskök, antal portioner är ca 550. Beställare är Serviceförvaltningen i Trelleborg.

2014-04-02

Tillagningskök i Lunds kommun

På uppdrag av Lundafastigheter har vi fått beställning på projektering av tillagningskök på Hubertusgården och Råbylundskolan.

2014-02-19

Förskolekök i Malmö kommun

Stadsfastigheter har beställt projektering av två mottagningskök på Kv. Rapphönan och Granbackens förskola. Detta gör vi i samarbete med Arkitektgruppen och New Line Arkitekter.    

2013-12-12

Tillagningskök i Hässleholm

På uppdrag av tekniska avdelningen ska vi projektera en ombyggnation av tillagningsköket på Grönängskolan, antalet portioner är ca 250 st.

2013-10-07

Restaurangkök i Malmö

Kulturförvaltningen har beställt ett nytt restaurangkök på Stadsbiblioteket i Malmö, projekteringen gör vi i samarbete med New Line Arkitekter. Köket dimensioneras för ca 150 gäster.

2013-09-19

Tillagningskök i Svalöv

På uppdrag av Svalövsbostäder projekterar vi ett tillagningskök i den Nya Idrottshallen. Antalet portioner är 900 varav 300 ska distribueras.

2013-08-17

Köksprojekt i Malmö

Vi har fått beställning på projektering av fyra nya storkök, på uppdrag av Stadsfastigheter. Detta gör vi i samarbete med Sydark Konstruera. Objektet vi arbetar med just nu är Glasugnens skola.

2013-07-05

Konserthuset i Helsingborg

Kärnfastigheter har beställt programhandling för det nya restaurangköket på konserthuset. Ombyggnationen projekteras med antikvariska riktlinjer framtagna av regionmuseet i Kristianstad.

2013-06-20

Inventering i Lunds kommun

Vi har fått i uppdrag att inventera samtliga kök i Lunds kommun. Detta gör vi i samarbete med Måltidsservice och på beställning av Serviceförvaltningen, vi startar med Dalby.

2013-05-21

Restaurangkök i Malmö

På uppdrag av Skanska projekterar vi ett restaurangkök på Tyfonen i Malmö, som ska bli en ny mötesplats i Västra Hamnen. Dimensioneringen för köket är ca 150 gäster.

2013-04-18

Sportbar i Trelleborg

Vi är inne i slutfasen på projektering av en sportbar på Söderslättshallen i Trelleborg. Beställare av detta restaurangkök är Fastighetsförvaltningen.

2013-02-11

Tornhuset i Malmö

Detaljprojektering pågår för Tornhuset, som kommer bli lokaler till World Maritime University. I byggnaden ska finnas ett tillagningskök med öppen planlösning för ca 200 elever.

2013-01-18

Nytt storkök i Lund

Mottagningsköket på Lerbäckskolan ska byggas om till ett tillagningskök för ca 1000 portioner. Planlösning är framtagen i samarbete med Måltidsservice och verksamheten.

2012-12-11

Cafékök i Helsingborg

På uppdrag av Kärnfastigheter projekterar vi ett nytt Cafékök i Helsingborg Ishall. Detta gör vi samarbete med Sydark Konstruera.

2012-12-03

Engelska skolan i Lund

I samarbete med Prolog och på uppdrag av Briggen projekterar vi ett tillagningskök med kapacitet för ca 900 elever.

2012-11-26

Restaurangkök i Malmö

I Skanskas nya kontorshus i Hyllie projekterar vi ett restaurangkök, placerat på bottenvåningen. Köket dimensioneras för ca 200 gäster.

2012-11-16

Storkök i Lund

Lundafastigheter har beställt projektering av tillagningskök på Djinghis Kahns förskola och Forsbergs Minnes förskola.