Vi söker en byggnadsingenjör (högskola alt. universitet)

Företaget erbjuder väldigt goda utvecklingsmöjligheter i en platt organisation där alla har möjlighet att påverka. Orderingången har varit bra den senaste perioden och vi behöver därför förstärka med en byggnadsingenjör. Beställare är ofta kommuner och regioner med kök inom förskolor, skolor, sjukhus och äldreboende. Inom den privata sektorn är det ofta byggföretag och fastighetsägare som är beställare för cafékök, restaurangkök, hotellkök, personalrestauranger mm.

Storkök och restaurangkök handlar mycket om funktioner och logistik. Du måste vara kreativ och noggrann samt ha förmåga att arbeta självständigt. Våra tjänster är i huvudsak inventeringar, värderingar, projekteringar och besiktningar. Vi ritar i AutoCad och det är en stor fördel om du även kan hantera 3D-program. Vi är det företag i vår bransch som har kommit längst i denna utveckling. Efter skissförslag och kökslayout presenterar vi 3D-bilder i tidigt skede. En stor fördel är om du även har någon typ av kylteknisk erfarenhet eller utbildning.

I ansökan ska finnas CV, utbildningar, betyg, referenspersoner och projektarbeten.

Vid frågor kontakta Göran Nilsson, mobil 0708-46 66 00, mail: goran@kprojekt.se

Ansök