Besiktningar

När byggnationen är klar anlitas vi väldigt ofta som biträdande besiktningsmän för storköket. Denna process börjar med ett möte för besiktningsgruppen. Där man går genom besiktningstider, kontrollplan och övriga bestämmelser.

Själva besiktningen börjar med ett startmöte, därefter påbörjas besiktning av köket med entreprenören och någon representant från verksamheten.

Vid slutmötet rapporterar biträdande besiktningsmän till besiktningsmannen för respektive fack om deras anläggning är godkänd.