Så här jobbar vi

Hos oss möter du kunnig personal som förverkligar dina tankar och idéer. Vi bistår med koncept- och helhetslösningar samt rådgivning för såväl den lilla som för den stora aktören. Nedan kan du se vår arbetsprocess och dem olika skedena:

1. Idémöte / startmöte

Vi träffar kunden och går igenom idéer och önskemål. Sedan tar vi fram en enkel och tydlig beskrivning för verksamheten, detta gör vi gemensamt med kunden. Beskrivningen ska innehålla antal portioner, utbud, driftsform, öppettider etc.

2. Program / kökslayout

I detta skede gör vi en bedömning och uträkning på vilka dimensioner det ska vara i de olika utrymmena och utifrån det tar vi fram en första kökslayout och preliminär maskinlista. Vi gör också en första kostnadskalkyl för att tidigt få kontroll på projektets ekonomi.

3. Detaljprojektering / 3D-modeller

Innan projektering börjar har kunden godkänt kökslayout och kostnadskalkyl. Detta arbete innebär att vi tillsammans med övriga konsulter (ex. el och vvs) tar fram kompletta handlingar som innehåller beskrivningar, utrustningslista, planritningar, elevationer och 3D-modeller. 

4. Färdigställande / byggskede

I detta skede granskar vi entreprenörens offerter och installationsritningar. Vi gör kontrollbesök på byggarbetsplatsen och sist av allt gör vi en slutbesiktning. Tack vare att vi är med i hela processen kan vi garantera att kunden får ett funktionellt kök med hög kvalité.

Frågor eller funderingar?

Tveka inte på att höra av dig till oss.