Så här jobbar vi

Hos oss möter du kunnig personal som förverkligar dina tankar & idéer. Vi bistår med rådgivning och koncept- eller helhetslösningar för såväl den lilla som för den stora aktören.

Här kan du se vår arbetsprocess:

Glödlampa ikon Idé och startmöte vid planering av storkök

1. Idémöte / startmöte

Vi träffar kunden och går igenom idéer och önskemål. Sedan tar vi fram en enkel och tydlig verksamhetsbeskrivning, detta gör vi oftast gemensamt med kunden. Beskrivningen ska innehålla antal portioner, utbud, driftsform, öppettider etc.

Penna ikon programhandling och skissförslag storkök

2. Programhandling / skissförslag

I detta skede gör vi en bedömning och uträkning på vilka dimensioner det ska vara i de olika utrymmena och utifrån det gör vi ett första skissförslag. Vi gör också en första kostnadskalkyl för att tidigt få kontroll på projektets ekonomi.

Miniräknare ikon detaljprojektering storkök

3. Detaljprojektering

Innan projektering börjar har kunden godkänt skissförslag och kostnadskalkyl. Detta arbete innebär att vi tillsammans med övriga konsulter (ex. el och vvs) tar fram kompletta handlingar som innehåller beskrivningar, utrustningslista, planritningar, elevationsritningar och 3D-bilder. Förfrågningsunderlag skickas sedan ut till köksentreprenörer för anbud.

Hammare ikon färdigställande och byggskede

4. Färdigställande / byggskede

Vi är även med i detta skede, arbetet består av granskning på entreprenörens offerter och installationsritningar. Vi gör kontroller på byggarbetsplatser och sist av allt gör vi en slutbesiktning. Tack vare att vi är med i hela processen kan vi garantera att kunden får ett bra och funktionellt kök.

Frågor eller funderingar?

Tveka inte på att höra av dig till oss.