Inventeringar

Vid ombyggnad av storkök finns det ofta köksmaskiner och inredningar som går att återanvända i det nya storköket. Detta har stor inverkan på den slutgiltiga kostnaden vid ombyggnationen.

Inventeringen tar ca 2-4 timmar beroende på storkökets storlek. Köksmaskiners tillverkningsår, hur den har använts och servicefrekvensen tas också i beaktning vid en inventering. Normalt vid nyproduktion av storkök ingår servicebesök en gång i halvåret under garantitiden. Saknas dataskylt på köksmaskiner vid inventering, tar vi kontakt med kökstillverkaren och informerar om dimension (längd, bredd, volym mm).  Med hjälp av denna information och tillverkarens register får vi väldigt ofta reda på modellnummer och tillverkningsår.

Inventering är en mycket viktig del vid projektering då den till stor del lägger grund för övriga teknikområden, tex. vid dimensionering av elcentral och imkåpor.