Utredningar

När vi gör en utredning resulterar det i ett flödesschema. Anledningen till en utredning kan vara att man t ex önskar att utöka storkökets kapacitet från 250 till 500 matgäster.

Vi utreder då allt från den befintliga maskinparkens duglighet och placering i lokalen till del totala ytans kapacitet. Alla nödvändiga förändringar i maskinparken och eventuell utökning av lokalyta utreds och dokumenteras för att kunna leverera ett flödeschema.