Offertgranskningar

Ofta är flera olika storköksentreprenörer involverade i våra projekt. Vi hjälper till med granskning av leverantörernas offerter och kontrollerar så att föreskrivna köksmaskiner i beskrivningstexten överensstämmer med offerten. Vi granskar också att inredningen har rätt dimensioner och innehåller ingående delar samt tillbehör.

Efter denna genomgång gör vi en sammanställning i form av yttrande från vår granskning. I denna process samråder vi ofta med kostchefer, restaurangägare så att deras önskemål och krav verkligen uppfylls. Granskningsyttrande skickas sedan till köksentreprenörerna och beställare för kännedom.

Vi har en bra överblick på fabrikat, modeller och priser inom branschen och vet vad man ska kräva av leverantörerna för att slippa oförutsedda merkostander.