Myndigheter och tillstånd

Att bedriva verksamhet i storkök kräver en del förberedelser i form av tillstånd och kontakt med myndigheter. I tidigt skede i projekteringen skickar vi en planritning och utrustningslista till Miljöförvaltningen och får ett förhandsbesked på deras livsmedelstekniska bedömning av storköket.

Allt från lokalens utformning, hygien och rengöring till hur livsmedel förvaras och tillagas är faktorer som alla spelar en viktig roll. Vi kan hjälpa er med att säkerställa så att flera av de nödvändiga villkoren följs och att storkökets utformning skapar optimala förutsättningar, så att er verksamhet både direkt och på sikt efterföljer de krav som ställs.

En del inslag som inte är helt ovanliga i storkök kräver ibland extra godkännande. Ett exempel på detta är om man i köket ska använda gasol, som kräver ett särskilt tillstånd.

Vi är alltid måna om detaljer och vi vet att en noggrann planering av storköket är nödvändig för att enklare kunna efterfölja myndigheternas krav.  Detta tillsammans med vår långa erfarenhet av kontakter med myndigheter borgar för att du kan känna dig trygg med att låta oss sköta kontakten och gå igenom de olika tillstånden.