Centralkök, Åstorp

3200 portioner skall lagas och dagligen transporteras till skolor, förskolor, vårdboende och hemtjänst. Det speciella flödet i byggnaden har kommit till genom ett samarbete med arkitekt, kökskonsult, personal och fackliga representanter.

Frågor eller funderingar?

Tveka inte på att höra av dig till oss.