Elinelunds Gård skola, Malmö

Den nya låg- och mellanstadieskolan består av en byggnad på 3 våningar. Själva byggnationen startade juni 2017 med en beräknad byggtid på 25 månader till en uppskattad kostnad på 200 mkr . Tillagningsköket har en kapacitet på 2000 portioner varav 1300 är för utskick.

Frågor eller funderingar?

Tveka inte på att höra av dig till oss.