Elinelunds Gård skola, Malmö

Den nya låg- och mellanstadieskolan består av en byggnad på 3 våningar. Själva byggnationen startade juni 2017 med en beräknad byggtid på 25 månader till en uppskattad kostnad av 200 mkr över en bruttoyta på 9000 kvadratmeter. Tillagningsköket har en kapacitet på 2000 portioner varav 1300 är för utskick. 

Frågor eller funderingar?

Tveka inte på att höra av dig till oss.